Thứ 2, 18/03/2019, 21:26 GMT+7
Bến Tre đẩy mạnh giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ
10:38, 06/07/2018
Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng hình mẫu người thanh niên Đồng khởi.
 Hình ảnh trong buổi lễ Tuyên dương, khen thưởng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh Công Trí - TTXVN

Tỉnh Bến Tre chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể xã hội tuyên truyền, giáo dục cho giáo viên và học sinh ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức nhân văn, giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục có những giải pháp tác động tích cực đến ý thức tự hoàn thiện bản thân của học sinh; tổ chức, xây dựng nhiều hoạt động thiết thực để giáo dục học sinh có hiệu quả.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục ở tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với gia đình, xã hội, chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh vi phạm. Các cơ sở giáo dục cũng tăng cường phối hợp với cơ quan công an trong đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học; phòng, chống các tác động tiêu cực, kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. 

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục ở Bến Tre đã thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho học sinh.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, lồng ghép vào các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các nhà trường đều thành lập ít nhất ba Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng cho học sinh như: Câu lạc bộ ứng xử văn hóa, Câu lạc bộ nói không với các tệ nạn xã hội và Câu lạc bộ an toàn giao thông.

Toàn tỉnh hiện có 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Tại các cơ sở giáo dục, việc phối hợp  ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động dạy học nói riêng và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa học sinh nói chung luôn được quan tâm. Bằng nhiều hình thức phù hợp, giáo viên và cha mẹ học sinh thường xuyên trao đổi thông tin, nhờ đó công tác phối hợp được thuận lợi và hiệu quả hơn.
Công Trí 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: