Thứ 2, 16/09/2019, 14:3 GMT+7
Bắc Giang đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
07:45, 20/02/2019
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, năm 2019, tỉnh tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn.
Theo đó, Bắc Giang tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác dân vận; tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức học tập kinh nghiệm các đơn vị trong và ngoài tỉnh trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận; tăng cường phối hợp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn phương pháp và kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả Kế hoạch phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung "Công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài".

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận với chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang; hướng công tác dân vận về cơ sở và các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; nắm chắc các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có những kiến nghị, đề xuất đúng đắn với cấp ủy đảng, chính quyền...

Đến nay, Bắc Giang đã có 4.235 mô hình "Dân vận khéo", trong đó 1.372 mô hình trong lĩnh vực kinh tế, 1.659 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 541 mô hình lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 663 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, năm 2018, thông qua các mô hình "Dân vận khéo", người dân đã hiến trên 75.000 m2 đất, hơn 3.600 ngày công lao động;  294 lớp tập huấn được phối hợp tổ chức trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Một số địa phương, đơn vị ở tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả trong công tác dân vận. Huyện ủy Lục Nam ban hành Kế hoạch phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết những bức xúc nổi cộm trên địa bàn. Huyện Tân Yên đổi mới công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân vận theo hướng “Cầm tay, chỉ việc” ngay tại cơ sở. Huyện Yên Thế định kỳ tổ chức giao ban quý kết hợp thăm các mô hình điển hình "Dân vận khéo" tại các xã, thị trấn.
Việt Hùng
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: