Xã biên giới Mồ Sì San đang chuyển mình

Ngoài tập trung đầu tư xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm..., Mồ Sì San còn chú trọng phát triển giáo dục, mở rộng quy mô trường, lớp, nâng cao chất lượng dạy và học; làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ; vận động đồng bào đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
 
Một góc trung tâm xã Mồ Sì San
Đồng bào Dao ở xã Mồ Sì San sử dụng nước sạch hợp vệ sinh
Xã Mồ Sì San chú trọng phát triển giáo dục mầm non
khám bệnh cho đồng bào ở Trạm y tế xã Mồ Sì San
Hệ thống kênh mương thủy lợi đã được xây dựng kiên cố

 


Đề xuất