WHO: 9/10 người hít thở không khí ô nhiễm mỗi ngày

Bãi rác thải ô nhiễm tại thành phố Bandung, Tây Java,Indonesia
 
Bãi rác thải ô nhiễm tại Yangon, Myanmar
 
Bãi rác ô nhiễm tại Kolkata, Ấn Độ
 
Bãi rác thải ô nhiễm tại thủ đô Dhaka, Bangladesh
 
Những bãi rác thải ô nhiễm tại thủ đô Islamabad, Pakistan
 TTXVN phát

Đề xuất