Vụ sập cầu Ghềnh - Thành phố Hồ Chí Minh bố trí xe buýt vận chuyển miễn phí hành khách

 
Thực hiện hoàn tiền vé tàu 100% đối với hành khách đã mua vé nhưng
muốn chuyển đi phương tiện khác tại ga Sài Gòn.

 

Thực hiện hoàn tiền vé tàu 100% đối với hành khách đã mua vé nhưng
muốn chuyển đi phương tiện khác tại ga Sài Gòn.

 

Thực hiện hoàn tiền vé tàu 100% đối với hành khách đã mua vé nhưng
muốn chuyển đi phương tiện khác tại ga Sài Gòn.

 

 Hành khách được vận chuyển miễn phí bằng xe buýt từ ga Sài Gòn
đến ga Biên Hòa. 

 

Xe buýt vận chuyển hành khách miễn phí từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa.

 

 Xe buýt vận chuyển hành khách miễn phí từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa. 

 

Hành khách lên xe buýt trung chuyển tại ga Sài Gòn. 

 

Hành khách lên xe buýt trung chuyển tại ga Sài Gòn.

 

Hành khách lên xe buýt trung chuyển tại ga Sài Gòn.

 Đề xuất