Vĩnh Phúc tuyên dương hơn 220 giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

29 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm học 2018 - 2019 được khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng –TTXVN

Năm 2019 là năm thứ tư, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc nhằm động viên, biểu dương, khen thưởng các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc, tích cực phấn đấu trong học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức và đạt thành tích cao trong học tập; ghi nhận công lao to lớn của các thầy cô giáo trong giáo dục - đào tạo. Đây là việc làm có ý nghĩa, thúc đẩy phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt của học sinh dân tộc thiểu số; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc.

Các sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc đạt giải cấp quốc gia và cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 được nhận giấy khen tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Trong những năm qua, công tác giáo dục ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, ở tất cả các cấp học. Đặc biệt, cơ sở vật chất giáo dục ngày càng được đầu tư khang trang. Đội ngũ giáo viên dân tộc thiểu số không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt công tác giảng dạy. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đồng bào dân tộc thiểu số đã thường xuyên coi trọng đến việc học tập của con em mình. Số lượng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh ngày càng tăng. Vĩnh Phúc huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt gần 100%.

Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 195 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Trong đó, có 52 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, đạt từ 20,5 điểm trở lên; 128 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; 12 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư toàn diện cho cho công tác giáo dục - đào tạo, hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn.
 
Nguyễn Trọng Lịch

Đề xuất