Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách du lịch trong năm 2019

Khu du lịch Đại Lải đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Nguồn ảnh: vinhphuc.gov.vn

Năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc đón 3,8 triệu lượt khách, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế; năm 2017 con số tương ứng là 4,42 triệu lượt khách và 33.500 lượt khách quốc tế, doanh thu từ du lịch năm 2017 đạt 1.420 tỷ đồng. Năm 2018, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về du lịch đều hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra. Toàn tỉnh ước đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 40.200 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.670 tỷ đồng. 

Hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách, trong đó có 43.500 lượt khách quốc tế và tổng doanh thu du lịch đạt 1.910 tỷ đồng trong năm 2019, Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Công tác thu hút, triển khai dự án đầu tư vào du lịch được tỉnh tiếp tục quan tâm, nhiều dự án du lịch đầu tư vào địa bàn đang triển khai như Dự án đầu Khu du lịch sinh thái Tam Đảo 2, Khu Trung tâm lễ hội Tây Thiên, khu du lịch Đại Lải… hứa hẹn  du khách đến Vĩnh Phúc ngày càng tăng cao, hạ tầng phục vụ du lịch phát triển đồng bộ, toàn diện. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 thu hút 50.000 lượt khách quốc tế và 6,5 triệu lượt khách nội địa.

Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành và địa phương đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; coi trọng việc ứng xử giao tiếp lịch sự, đúng chuẩn mực, văn hóa, văn minh tại các khu du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và ý thức cộng đồng địa phương về phát triển du lịch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá về du lịch Vĩnh Phúc với thị trường trong nước và quốc tế.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng chú trọng và phát triển đa dạng các loại hình du lịch: Du lịch sinh thái, văn hóa, lễ hội – tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch nông thôn... Du lịch phát triển đã góp phần hình thành nên hình ảnh tươi đẹp ở nhiều vùng miền trong tỉnh, các công trình tôn giáo, tín ngưỡng được coi trọng, bảo tồn hoặc nâng cấp; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng ngàn người lao động.
 
          Nguyễn Trọng Lịch
 

Đề xuất