Vĩnh Long biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Lễ khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 5 năm qua, bằng kinh nghiệm và sự gương mẫu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đã phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Nổi bật, người có uy tín đã vận động xây dựng 470 căn nhà đại đoàn kết, 15 cây cầu nông thôn, trợ giúp cho trên 20.000 lượt hộ nghèo, khám và điều trị cho trên 15.000 lượt bệnh nhân… với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người có uy tín của tỉnh đã vận động nhân dân hiến trên 2,7 triệu m2 đất, đóng góp trên 24 tỷ đồng và 290.000 ngày công lao động để làm các công trình đường giao thông, thủy lợi nội đồng. Hiện 100% cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh đều đăng ký thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường

Với tinh thần trách nhiệm cao, người có uy tín đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện và cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cho các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật. Bên cạnh đó, người có uy tín còn tham gia giải quyết gần 1.500 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hóa, giáo dục 312 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Sang, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng phong trào “người có uy tín làm nhiều việc tốt” trong đồng bào dân tộc và trong các tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ vốn sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng, từng bước thay đổi nhận thức trong đồng bào về phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Lễ khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên hướng dẫn người có uy tín thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân tộc và tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Mặt khác, tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng khu dân cư và gia đình. Tỉnh cũng nâng cao nhận thức cho nhân dân cảnh giác mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để hoạt động tuyên truyền, chống phá, gây rối mất trật tự an ninh ở cơ sở, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 28 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào đồng bào dân tộc, tôn giáo thực hiện việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2014-2018.
Phạm Minh Tuấn
 

Đề xuất