Việt Nam và Campuchia phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự biên giới

Theo sự thống nhất của chính quyền hai tỉnh Long An và Svay Rieng, các lực lượng chức năng của hai bên đã được triển khai tại khu vực trên để giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tình hình. Theo đó, hai bên đã thỏa thuận, cho phép khoảng 100 người Campuchia đến cột mốc 203 trong trật tự và không được xâm lấn sang lãnh thổ Việt Nam. 

Khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, sau khi được các cơ quan chức năng hai bên tuyên truyền, vận động, nhóm 800 người trên đã rời khỏi khu vực biên giới, trở về trong nội địa Campuchia. 

Vụ việc cơ bản được cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia giải quyết ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo trên tinh thần hữu nghị, hợp tác giữa hai bên./. 


Đề xuất