Việt Nam tham dự Đại hội Báo chí tiếng Nga thế giới lần thứ 17

Trong 3 ngày diễn ra đại hội, các đại biểu thảo luận tại 5 phiên họp toàn thể và 2 phiên thảo luận đặc biệt về các đề tài gồm báo chí tiếng Nga trong bối cảnh thông tin quốc tế mới; báo chí tiếng Nga về sự thật lịch sử và các xu thế xuyên tạc lịch sử; nhà nước và các phương tiện truyền thông - những xu thế toàn cầu của thiên niên kỷ mới; sự hình thành không gian thông tin và văn hóa chung. 

Hiệp hội Báo chí tiếng Nga thế giới thành lập và hoạt động trong 17 năm qua. Hàng năm hiệp hội tổ chức đại hội toàn thể nhằm thảo luận về các vấn đề phát triển báo chí tiếng Nga trên toàn thế giới, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và giao lưu văn hóa giữa các thành viên của hiệp hội./.

 


Đề xuất