Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác trong lĩnh vực thuỷ lợi


Ông Nguyễn Văn Tỉnh- Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Phó Chủ tịch Tổng công ty K-Water ký kết hợp tác. Ảnh: danviet.vn

K-Water mong muốn và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ giải quyết các vấn đề về nước mà Việt Nam đang gặp phải giống như phía Hàn Quốc đã từng gặp trước đây. Cụ thể về quan trắc, vận hành các hồ chứa nước nhằm giảm lũ lụt hạ du như hệ thống giám sát và quản lý vận hành hồ đập, lũ lụt dựa trên công nghệ quản lý nước thông minh (SWM); nước sạch nông thôn...

Ông Park Won Cheol, Phó chủ tịch Tổng công ty K-Water cho biết, buổi ký kết này sẽ là nền móng cho sự hợp tác trong lĩnh vực thuỷ lợi giữa hai nước. K-Water cũng đã tham gia một số dự án về thuỷ lợi tại một số địa phương như Phú Yên, Đà Nẵng và hiện đang tiến hành thủ tục cho dự án xử lý nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng trong hệ thống thuỷ lợi, do vậy K-Water mong muốn hợp tác nhằm cải thiện hệ thống thuỷ lợi của Việt Nam. Ngay sau buổi ký kết này, K-Water sẽ cử một đơn vị sang Việt Nam để làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các nội dung đã ký kết" - ông Park Won Cheol nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang quản lý nhiều dự án trong lĩnh vực thuỷ lợi với sự tham gia của WB, ADB.

"Tôi đã từng đi thăm hệ thống hồ đập, thuỷ lợi tại Hàn Quốc, nghiên cứu để áp dụng cho hệ thống hồ đập của Việt Nam. Tôi cũng chú ý học hỏi về các Trung tâm nghiên cứu về đập, vận hành liên hồ chứa trong việc xả lũ vào mùa mưa bão và kinh nghiệm vận hành trong thời gian thực hiện...", Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nói.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng cũng nhấn mạnh, K-Water là một trong những đơn vị rất năng lực trong lĩnh vực này, do đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tạo điều kiện để hai bên hợp tác một cách tốt nhất nhằm cải thiện hệ thống thuỷ lợi của Việt Nam.
Thành Trung


Đề xuất