Vị Tân giảm nghèo bằng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Khả ở xã Vị Tân cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm

Được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh hướng dẫn kỹ thuật, nhiều hộ dân trong xã đã đầu tư vốn nuôi rắn ri voi, lươn, cho thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Nhiều hộ mạnh dạn cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả trên diện tích lớn, kết hợp với nuôi lợn (heo), gà, cá, ngỗng cho thu thập từ 200 - 300 triệu đồng/năm. 

Cán bộ nông nghiệp xã Vị Tân trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế với ông Triệu Hồng Minh, một trong những chủ hộ thoát nghèo nhờ đầu tư nuôi lươn thịt

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đến nay, số hộ nghèo trong xã đã giảm còn 399 hộ. Năm 2016, Vị Tân phấn đấu giảm 60 hộ nghèo, gấp đôi so với năm 2015.

Nghề làm mứt bí đao truyền thống tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ đồng bào trong xã

Ông Nguyễn Ngọc Tần ở xã Vị Tân có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm nhờ nghề nuôi lợn (heo) thịt


 

 

Đề xuất