Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Bệnh viện Nhi Đồng 1 tách thành công cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng
 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 tách thành công cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng
 
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, mỗi cơ sở, mỗi cán bộ y tế TP.HCM luôn cố gắng vì người bệnh.

Mô hình bác sĩ gia đình tại Bệnh viện Quận 2 được người dân tin tưởng, đang được nhân rộng ra tất cả các bệnh viện quận, huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
Ca sinh tư tại Bệnh viện Từ Dũ

Với phương châm đổi mới là kế thừa, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, kết hợp chặt chẽ giữa công tác dự phòng và điều trị, lấy dự phòng làm chính, đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời triển khai các đơn vị y tế chuyên sâu, ngành y tế TP.HCM đã và đang từng bước phát triển bền vững…


Đề xuất