Vẻ đẹp Hậu Giang

Toàn cảnh Quảng trường Hòa Bình.
 
Thu hoạch lúa tại thành phố Vị Thanh.
 
 
 
Buổi chiều bên tượng đài Khu Chiến thắng Chương Thiện.
 
Thành phố Vị Thanh lúc lên đèn.
 
Nắng sớm tại Hồ Sen, thành phố Vị Thanh.
 
Những cá thể cò nhạn (cò ốc) tại vườn chim Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.
 
Lễ hội đua ghe ngo thu hút nhiều người xem trên kênh xáng  Xà No, thành phố Vị Thanh.
 
Làng trầu ở huyện Vị Thủy.
 
 

Đề xuất