Văn Miếu Quốc Tử Giám

Toàn cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đặc biệt, 82 tấm bia đá Tiến sĩ Triều Lê - Mạc trong quần thể khu di tích được coi là một trong di sản văn hóa vô giá của ông cha ta để lại.

Bia Tiến sỹ

Ngày 10/5/2012, Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là địa chỉ du lịch văn hóa nổi tiếng của Thủ đô.

Một góc Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Điểm đến đầu xuân của người dân Thủ đô và khách thập phương
Khách nước ngoài thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 

 

 

Đề xuất