Thứ 7, 16/02/2019, 7:15 GMT+7
Thực hiện các tiêu chí văn hoá trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
09:32, 15/06/2018
Ngày 14/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và công tác xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 55 đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các tiêu chí văn hoá trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Theo bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, văn hóa có vai trò rất quan trọng, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân. Việc triển khai thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới góp phần phát huy tinh thần làm chủ, tính tự giác, sáng tạo của người dân, đẩy lùi các tập tục cổ hủ lạc hậu, đời sống người dân ngày một nâng cao đồng thời giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Giai đoạn 2011 - 2018, cả nước có gần 2.700 xã đạt tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới. Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới, xây dựng "xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới" đều thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động thể dục thể thao, các phong trào thể dục thể thao được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng và ngày càng phát triển sâu rộng. Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống.
 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh Công Luật - TTXVN

Đề án học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa đã thực hiện hiệu quả ở khắp các địa phương. Hiện cả nước có 3.257 thư viện cấp xã, hơn 16.000 thư viện/tủ sách công cộng cơ sở và hơn 22.000 thiết chế văn hóa truyền thống như đình, đền chùa..., tạo nên không gian văn hóa đa dạng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế khi thực hiện các tiêu chí văn hóa như: việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa thể thao còn nhiều khó khăn, vướng mắc; kinh phí cho đầu tư xây dựng trang thiết bị của các thiết chế văn hóa, thể thao còn ít; tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình còn phát sinh. Từ thực tế đó, các đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện đề án "Phát triển văn hóa nông thôn" nhằm tạo nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Công Luật
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: