Chủ nhật, 29/03/2020, 22:0 GMT+7
Đổi mới nội dung, hình thức, cổ vũ sức sáng tạo của các văn nghệ sĩ xứ Lạng
23:06, 18/12/2019
Ngày 18/12, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày xuất bản Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng (18/12/1989 – 18/12/2019).
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng được Bộ Thông tin cấp giấy phép xuất bản Ngày 18/12/1989  và ra số đầu tiên vào Tết năm 1990, dày 32 trang, in khổ 19×27 cm. Ngày 26/4/1990, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 105-UB/QĐ-TC công nhận cơ quan Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn có đủ tư cách pháp nhân hoạt động theo Luật Báo chí và quy chế báo chí hiện hành.

Những ngày đầu được cấp phép xuất bản, từ chỗ xuất bản không đều kỳ, đến tháng 9/1998, tạp chí được xuất bản định kỳ một số/tháng và phát hành qua bưu điện tới bạn đọc sâu rộng trong và ngoài tỉnh.

Ba mươi năm qua, các thế hệ cán bộ, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã tuân thủ Luật Báo chí, bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức với những hoạt động phong phú, sáng tạo. Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã phát huy vai trò là một tờ báo văn nghệ, là tiếng nói của các văn nghệ sỹ, là diễn đàn văn học nghệ thuật của địa phương. Thông qua diễn đàn này, các văn nghệ sĩ bằng những sáng tạo văn học nghệ thuật của mình đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh. Các cán bộ, hội viên đã có nhiều giải thưởng được ghi nhận tại các cuộc thi của Trung ương, của tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng trong 30 năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng cần đảm bảo tính định hướng trong các tác phẩm đăng tải. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của một tờ báo. Đồng thời, Tạp chí tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Bằng khen 6 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 cá nhân; Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí và hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh.
Thái Thuần
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: