Thứ 6, 22/03/2019, 1:45 GMT+7
Bình Định: Tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật đặc sắc của địa phương
15:33, 21/03/2018
Ngày 21/3, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Bên cạnh những đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong 10 năm triển khai Nghị quyết, các đại biểu đã thảo luận, góp ý, đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường bảo tồn và phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật đặc sắc của tỉnh. 

Ông Nguyễn Giờ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định cho biết: Những năm qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều đề án, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ phát triển như: Đề án phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Hát Bội và Bài Chòi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quy định xét tặng Giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho Văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định…Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được các đơn vị triển khai. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định thành lập “Câu lạc bộ Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, hát dân ca”, góp phần bảo tồn và phát huy các điệu hát ru, hát dân ca của Bình Định và của Khu V; Huyện Hoài Nhơn thành lập Câu lạc bộ Bài Chòi gồm hơn 60 thành viên, thường xuyên tổ chức Liên hoan Hội Bài Chòi cổ dân gian…Qua đó vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật được nâng lên; điều kiện hoạt động văn học, nghệ thuật được quan tâm nhiều hơn trước; chất lượng, sự chuyên nghiệp của các hoạt động văn học, nghệ thuật được nâng cao. 

Tuy nhiên hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển còn chưa đồng bộ, các tác phẩm giá trị cao, gây tiếng vang còn ít, chế độ đãi ngộ cho văn nghệ sĩ còn thấp nên đời sống các nghệ sĩ nhìn chung còn khó khăn…Theo ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Định, để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật Bình Định thì trong thời gian đến ngành văn hóa cần tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Bình Định có tình yêu quê hương, đất nước, có năng lực sáng tạo, đảm bảo chế độ đãi ngộ với các văn nghệ sĩ nhiều cống hiến, nhất là những nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Cùng với đó nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật đặc sắc của địa phương như Hát Bội, Bài Chòi… 

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Định đã tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 8 cá nhân có nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.
Quốc Dũng 
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: