Văn hóa Cơ-tu giữa lòng Hà Nội

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số hình ảnh về các hoạt động văn hóa đặc sắc này của đồng bào Co- tu.

Lễ mừng nhà Gươl của đồng bào Co-tu


Nghệ nhân Pa Lang Lưng thổi A xăng (Tù và) nhẩy múa trong Lễ mừng nhà Gươl của người Cơ- tuLễ rước dâu trong đán cưới đồng bào Cơ- tu

 

Dàn trống chiêng trong ngày vui đám cưới đồng bào Cơ- tu


Các trai làng trình diễn nhạc cụ truyền thống trong ngày vui của cộng đồng

 

Các cô gái Cơ- tu làm bánh sừng trâu chuẩn bị cho  ngày hội.

Nghệ nhân điêu khắc Bh Rui Pô chuẩn bị cho phần trưng bầy sản phẩm điêu khắc của mình

Nghề dệt vải truyền thống của dân tộc Cơ-tu 

 

Hát Lý-một làn điệu dân ca nổi tiếng của dân tộc Cơ- tu thường được biểu diễn trong các ngày lễ hội của dân làng 

Giới thiệu trang phục truyền thống người Cơ- tu


 


 


 

 


Đề xuất