Vấn đề Anh rời khỏi EU: Hơn 2 triệu người Anh kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý lần hai

Cờ Anh (trái) và cờ EU (phải). AFP/TTXVN


Kiến nghị trên trang đăng ký thỉnh nguyện thư của Nghị viện Anh kêu gọi Chính phủ thực thi một điều khoản quy định nếu kết quả một cuộc trưng cầu dân ý nhận được dưới 60% số người ủng hộ và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu dưới 75% thì sẽ phải tiến hành cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai. Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 vừa qua, tỷ lệ cử tri Anh tham gia bỏ phiếu là 72,2% và phe ủng hộ Brexit chỉ giành được chiến thắng sít sao với 51,9% ủng hộ. Theo quy định, khi đơn đề nghị thu thập được hơn 100.000 chữ ký, cơ quan lập pháp Anh sẽ phải cân nhắc tiến hành thảo luận. Ủy ban kiến nghị thuộc Nghị viện Anh, nơi đang xem xét liệu có trình đề xuất này lên Hạ viện hay không, dự kiến sẽ họp và thảo luận về vấn đề này vào ngày 28/6. 

Đề xuất