Vai trò người uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng

 
Già làng K’Tiểuh
Được bà con tín nhiệm và bầu làm già làng, già K’Tiểuh luôn năng nổ, nhiệt huyết và gương mẫu đi đầu trong công tác xã hội tại địa phương. Với vai trò là già làng kiêm trưởng thôn, già luôn tích cực vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui ước, hương ước ở khu dân cư. Bên cạnh đó, già còn vận động bà con thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng KHKT vào sản xuất… Chương trình xây dựng NTM, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. “Được bà con tín nhiệm bầu làm già làng của thôn, là trách nhiệm và niềm vinh dự cao cả. Vì vậy, tôi phải cố gắng để không phụ lòng của bà con. Qua đó, tôi góp một phần công sức cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM” - Già K’Tiểuh nói.
 
Đến nay, xã Tân Châu đã được UBND tỉnh xét công nhận là xã NTM. Đạt được kết quả trên, phải kể đến một phần công lao đóng góp của những người có uy tín. Cùng với những người uy tín, già làng, trưởng bản trong xã, những năm qua, già K’Tiểuh luôn tích cực vận động nhân dân hiến đất, đóng góp 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, già còn đứng ra vay tín chấp ngân hàng với số tiền 200 triệu đồng và 20 triệu đồng từ số tiền của gia đình cho những hộ khó khăn ứng (hơn 1,2 triệu đồng/hộ) cùng với nguồn vốn đối ứng của Nhà nước 640 triệu đồng xây dựng hội trường thôn, trải nhựa 450 mét đường giao thông nông thôn...  
 
Già làng K’Séo
Còn già làng K’Séo (ở thôn B’Đơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) rất am hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào. Già luôn thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình với cuộc sống cộng đồng. Với lối sống giản dị, gần gũi, biết lắng nghe và có tài tuyên truyền, vận động khéo léo dễ đi sâu vào lòng người…, nên già luôn là chỗ dựa tinh thần và là “cánh tay” đắc lực của chính quyền địa phương. Những năm qua, già đã hòa giải thành nhiều vụ xích mích, mâu thuẫn trong cộng đồng; tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng đời sống văn minh, gia đình văn hóa… Bên cạnh đó, già còn vận động bà con thực hiện tốt chính sách định canh, định cư; vận dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhất là chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Già K’Séo cho hay: “Những năm qua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và hiện nay là chương trình NTM, tôi đều tham gia vận động, phổ biến rộng rãi cho bà con và được bà con đồng tình hưởng ứng”.  
 
Khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai tại địa phương, già K’Séo cùng chính quyền xã, thôn luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến 50 ngàn mét vuông đất, đóng góp 855 triệu đồng để mở rộng, nâng cấp 800m đường giao thông nông thôn, xây dựng cây cầu dân sinh (dài 15m, rộng 3m), xây dựng 2 nhà vệ sinh trường mẫu giáo và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở khu dân cư… Đến nay, đời sống của người dân trong thôn đã từng bước được nâng cao. Nếu năm 2010, buôn B’Đơr có số hộ nghèo chiếm 31% thì đến nay đã giảm còn 4,5%; thu nhập bình quân từ 14 triệu đồng (2010) lên đến 30 triệu đồng/người/năm (2015) và xã Lộc An (Bảo Lâm) đã được UBND tỉnh công nhận là xã NTM.
 
 


Đề xuất