Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt công tác đoàn kết toàn dân tộc


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội thành viên của MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương. 

Năm 2017, với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, công tác Mặt trận trong cả nước diễn ra sôi nổi, thiết thực, góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của đất nước. Điển hình là các thành tích trong các mặt như:

Trong dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), mặc dù nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ, song đã có hơn  95% tổng số khu dân cư trong cả nước tổ chức được Ngày hội đại đoàn kết với không khí đầm ấm, vui tươi (trong đó trên 60% khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết). Nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, đông đảo cán bộ, đảng viên đã về chung vui trong Ngày hội.

Khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo ngày càng được tăng cường, củng cố. Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 7.271 cuộc thăm hỏi, gặp mặt, tiếp xúc đồng bào các dân tộc với 346.677 lượt người tham gia. Tổ chức 9.186 cuộc thăm hỏi, gặp mặt, tiếp xúc đồng bào các tôn giáo với 589.066 lượt người tham gia và tổ chức 1.186 cuộc gặp mặt biểu dương tổng cộng 26.990 điển hình tiên tiến, người uy tín, tiêu biểu ở cơ sở.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tính đến ngày 15/12/2017, tổng số tiền Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động và tiếp nhận từ các nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai là 607,070 tỷ đồng.

Năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” ở bốn cấp thu được 919,483 tỷ đồng; các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trực tiếp 3.096 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội ở các địa phương. Cả nước đã giúp đỡ xây dựng và sửa chữa 32.414 căn nhà đại đoàn kết; giúp đỡ, hỗ trợ 155.423 hộ nghèo phát triển sản xuất, 2.729.328 lượt người nghèo được khám chữa bệnh, 322.114 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây dựng 1.305 công trình dân sinh (cầu, đường, lớp học, trạm xá…).

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã triển khai tổ chức 850 cuộc giám sát cấp tỉnh; 4.469 cuộc giám sát cấp huyện và 45.584 cuộc giám sát cấp xã. Cùng với giám sát độc lập, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của các tổ chức thành viên và các cơ quan nhà nước ở địa phương 22.450 cuộc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong những thành tựu chung đó, có vai trò to lớn của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng cho biết, trong tất cả các phiên họp Chính phủ hàng tháng, đều có sự tham gia của MTTQ Việt Nam để đóng góp ý kiến phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đề xuất của MTTQ Việt Nam đối với các cấp chính quyền và Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành. 
 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao việc MTTQ các cấp đã phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có nội dung thiết thực, lôi cuốn, hướng đến thực hiện thắng lợi thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

​Chính phủ đánh giá cao MTTQ Việt Nam tổ chức quyên góp, hỗ trợ người bị tổn thương, người nghèo, người bị thiệt hại do thiên tai.Những hình ảnh các đợt vận động lá lành đùm lá rách ở các cấp, các ngành, địa phương là “hết sức nhân văn, sâu sắc”, Thủ tướng nói.

Hoan nghênh MTTQ Việt Nam đã làm tốt công tác phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và Chính phủ vững mạnh. Các hoạt động phản biện, giám sát được triển khai thiết thực, đồng bộ và đạt nhiều kết quả, nhất là trong công tác khiếu nại tố cáo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực hiện chính sách thuế, hải quan…

“Chính phủ luôn lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam”, Thủ tướng khẳng định và bày tỏ vui mừng vì những năm qua, Chính phủ và MTTQ Việt Nam luôn duy trì và thực hiện tốt cơ chế phối hợp công tác. Năm 2017, hiệu quả công tác phối hợp này được nâng cao thêm một bước, nhất là trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các nội dung giải quyết khiếu nại tố cáo, phát triển khoa học công nghệ, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng trân trọng cảm ơn MTTQ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Đề cập đến nhiệm vụ nặng nề của 2018 - năm bản lề kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, Thủ tướng nhấn mạnh đến phương châm hành động của Chính phủ là: Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhằm quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Thủ tướng cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trong bối cảnh thông tin xấu, độc xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, phá hoại niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người tàn tật, người già, người có hoàn cảnh khó khăn.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

​Nhắc lại câu thơ nổi tiếng của Bác Hồ về vai trò đặc biệt quan trọng của phương châm dựa vào dân, lấy nhân dân làm chủ thể, làm mục tiêu phấn đấu trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước: "Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân", Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách hướng đến lợi ích của nhân dân. Do đó, với vai trò to lớn của mình, MTTQ Việt Nam cần tăng cường vận động, giải thích để người dân, thấu hiểu các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giám sát việc thực hiện các chủ trương, pháp luật đó. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của gần 100 triệu người dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc của đất nước.

Mong muốn MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác giám sát, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thủ tướng đề nghị lựa chọn những vấn đề lớn mà đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để phối hợp giám sát như: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá sự hài lòng của người dân; trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo…

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị.
Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Quang Vũ

Đề xuất