Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2014-2019. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, biểu dương những thành tích Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển bền vững”, Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 kêu gọi đồng bào các dân tộc, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn trao bức trướng tặng Đại hội. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động đều hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ảnh trao tặng bức tranh chúc mừng Đại hội. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2018 đạt 6,76%. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố; 100% thôn, tổ dân phố có đảng viên và chi bộ; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 53%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt trên 45%. Toàn tỉnh có 33 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 43,65% năm 2015 xuống còn 31,7% năm 2018. Hà Giang đã vận động được trên 27,5 tỉ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố.

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang tặng hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2019.
Minh Tâm
 

Đề xuất