Ủy ban Dân tộc,giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tại Bình Phước

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo (UBND tỉnh Bình Phước), sau 4 năm thực hiện Chương trình, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 9,29% đã giảm xuống còn 3,53% vào đầu năm 2015, tương đương giảm được 12.014 hộ nghèo, đạt 111% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo ngày càng gia tăng, đầu năm 2011 chiếm 41,56%, còn đầu năm 2015 chiếm hơn 47%; số hộ nghèo ở khu vực nông thôn chiếm hơn 90%. Các nguyên nhân gây nghèo chủ yếu là do thiếu đất canh tác (chiếm 46,88%), thiếu vốn sản xuất (38,11%), bệnh tật nặng (15,29%), thiếu lao động (11,88%).

 Đoàn giám sát của Ủy ban Dân tộc, làm việc với UBND huyện Bù Đốp. 

Bên cạnh những chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chương trình, dự án khác cũng đã góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo của tỉnh. Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp thiết thực như: Phát động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đã có 27.563 lượt hộ nghèo được vay vốn không tính lãi, với số tiền 55,3 tỷ đồng; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã nhận được sự ủng hộ trên 29,95 tỷ đồng; Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các cựu chiến binh xây mới được 195 căn nhà và sửa chữa 20 căn nhà với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 7,156 tỷ đồng; Dự án “Ngân hàng bò” của Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ 176 con bò sinh sản trị giá hơn 2,375 tỷ đồng... Ngoài ra, trong giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã có 23.930 lượt hộ nghèo được vay vốn xóa đói giảm nghèo; miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 49 tỷ đồng; xây dựng 1.408 căn nhà với số tiền hơn 48 tỷ đồng cho hộ nghèo...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sơn Phước Hoan đề nghị tỉnh Bình Phước tăng cường tuyên truyền, tập huấn về công tác giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi tập quán lạc hậu; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có hướng giải quyết vấn đề hộ khẩu cho những người dân di cư...

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với huyện Bù Đốp về công tác dân tộc, bố trí dân cư và đất sản xuất, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc thời gian qua. Tại buổi làm việc Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan biểu dương và ghi nhận những kết quả huyện Bù Đốp đã đạt được trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc thời gian qua, nhất là góp phần làm thay đổi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Sơn Phước Hoan đề nghị, thời gian tới huyện Bù Đốp tập trung thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chương trình, chính sách dân tộc của Trung ương cũng như của tỉnh đã đề ra. Cùng với việc thoát nghèo, huyện cần có những giải pháp bền vững để giúp đồng bào tránh tái nghèo. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi hỗ trợ thoát nghèo cần tìm hiểu nguyên nhân, phân loại đối tượng để làm căn cứ xây dựng các nhóm giải pháp giúp đỡ thiết thực, cụ thể. Đối với những kiến nghị, đề xuất của huyện, Ủy ban Dân tộc ghi nhận và trình Chính phủ xem xét trong thời gian tới./.Đề xuất