Uỷ ban Dân tộc tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015

Chiều ngày 24/7/2015, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015 đã tổ chức lấy ý kiến vào kịch bản và mô hình không gian triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015 với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết – hội nhập – phát triển”. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì cuộc họp. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 3/9/2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp.

Việc tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội là một trong các hoạt động lớn của UBDT chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thông qua triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hoá – xã hội của đồng bào các DTTS Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong giai đoạn gần 30 năm đổi mới; Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đồng bào các DTTS Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng; động viên, khích lệ đồng bào phát huy những thành tựu đạt được trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Triển lãm với chủ đề: “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết – hội nhập – phát triển”, bao gồm 3 nội dung chính: Đồng bào các dân tộc Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng; Đặc trưng văn hoá và những thành tựu nổi bật trong quá trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc Việt Nam; Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam trên chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển đất nước...
Tại buổi họp, đại diện đơn vị thiết kế đã trình bày dự thảo ý tưởng kịch bản và bố trí ảnh trong gian triển lãm. Các thành viên Ban Tổ chức đã đóng góp ý kiến cho dự thảo kịch bản triển lãm. Các đại biểu nhất trí với khung kịch bản đồng thời nêu ra những ý kiến và đóng góp giúp hoàn thiện kịch bản, bổ sung, thay thế một số chi tiết trong bản thiết kế, chủ đề, bố cục không gian trong khu vực triển lãm cho phù hợp nhằm tạo ấn tượng tốt đối với người xem khi đến với triển lãm.
Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị hai đơn vị thường trực tổ chức triển lãm là Vụ Tuyên Truyền và Báo Dân tộc và Phát triển cần tiếp thu các ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh: Việc lựa chọn ảnh đưa vào triển lãm cần có sự chắt lọc và cân nhắc sao cho phù hợp và ấn tượng. Ảnh lựa chọn phải đảm bảo có các thời kỳ, đại diện cho các khu vực, đại diện cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng chí cũng lưu ý trong việc bố trí các ảnh và các nội dung sao cho hài hoà, bắt mắt; thiết kế cổng và hoa văn, hoạ tiết tại khu triển lãm cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng và cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Tổ chức đóng góp ý kiến bổ sung bằng văn bản gửi về đơn vị thường trực để hoàn thiện kịch bản...
 


Đề xuất