Ủy ban Dân tộc tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật khu vực phía Bắc

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm 

Tham dự Hội nghị có các đại biểu và các báo cáo viên pháp luật đại diện cho các cơ quan công tác dân tộc ở 24 tỉnh, thành phố khu vực miền núi phía Bắc.  Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế  UBDT chủ trì Hội nghị.

PGS. TS Nguyễn Tất Viễn, báo cáo viên pháp luật Trung ương trình bầy tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tâm 

Tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Tất Viễn, báo cáo viên pháp luật Trung ương đã giới thiệu một số kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi khu vực phía Bắc. PBGDPL mục đích không chỉ dừng ở việc giới thiệu luật mà đích cuối cùng là việc phải xây dựng thái độ chấp hành pháp luật cho đồng bào.

Đặc điểm của đồng bào dân tộc ở khu vực miền núi phía Bắc thường cần cù, chịu khó, thật thà, trọng chữ tín, tín ngưỡng và tôn giáo đa dạng và có nhiều luật tục. Đồng bào có cuộc sống khoáng đạt. Tuy nhiên, không gian giao tiếp với cộng đồng các dân tộc khác hẹp hơn so với giao tiếp trong cộng đồng mình, vai trò dẫn dắt của những người có uy tín, dòng họ có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, hình thức PBGDPL của các báo cáo viên pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc cần nhiều hình thức, kỹ năng như: hình thức tuyên truyền miệng; PBGDPL thông qua sân khấu; PBGDPL thông qua hòa giải ở cơ sở khi giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn;  thi tìm hiểu pháp luật;  PBGDPL thông qua phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tranh cổ động, áp phích; biên soạn tờ gấp tuyên truyền pháp luật.

Một buổi hòa giải tại cơ sở ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN 

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng việc tuyên tuyền PBGDPL qua hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp tới bà con, sân khấu hóa thông qua các tiểu phẩm ngắn, bài thơ, bài vè, lồng ghép trong các chương trình văn nghệ đại chúng là hình thức phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu cũng mong muốn để hoạt động PBGDPL  ở vùng miền núi phía Bắc thực sự hiệu quả cần có sự hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bổ sung kinh phí để triển khai các hoạt động PBGDPL cho đồng bào DTTS.

Kết luận Hội nghị, ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT hy vọng thông qua buổi tập huấn, các đại biểu, các báo cáo viên pháp luật có thêm kiến thức, kỹ năng để truyền tải pháp luật đến bà con một cách hữu hiệu nhất, áp dụng thêm được nhiều cách làm hay, sáng tạo để áp dụng vào thực tiễn đặc thù của từng địa phương, các tỉnh, thành phố quan tâm và tạo điều kiện về kinh phí để hoạt hoạt động tuyên truyền PBGDPL đến bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được thuận lợi và hiệu quả.
          Hoàng Tâm

Đề xuất