Ưu đãi đặc biệt thuế 0% với gạo và lá thuốc lá khô xuất xứ từ Campuchia

Điều chỉnh này được quy định chi tiết tại Thông tư 28/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Campuchia.  
 
Theo đó, Mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan của các nhóm mặt hàng được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016 quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016.
Với mức ưu đãi thuế đặc biệt 0%, các loại gạo đặc sản của Campuchia có nhiều cơ hội vào thị trường Việt Nam. Ảnh: Sabaynews.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 quy định tại Khoản 1 Điều 2 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2017.   

Đối với thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Sen- pi-đô, một loại lúa - gạo đặc sản của Campuchia được trưng bày tại diễn đàn lúa - gạo Campuchia lần thứ 5  ở Thủ đô Phnôm Pênh vào đầu năm 2016. Ảnh: VOD 

Thông tư nêu rõ, hàng hoá nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

Riêng đối với lá thuốc lá khô, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu).
Công nhân bốc dỡ gạo tại một công ty ở Thủ đô Phnom Penh - Ảnh: Phnompenhpost

Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp. Thủ tục nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng mặt hàng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/1/2017 đến hết ngày 31/12/2017./.

Đề xuất