Ứng dụng kỹ thuật mới trong thâm canh rau màu cho hiệu quả kinh tế cao

Vì vậy, sau mỗi vụ người nông dân tiếp tục gieo trồng vụ 2, vụ 3 trên luống rau màu củ với chi phí phân bón bổ sung và tiền nhân công lao động chỉ bằng 40% so với làm ruộng rau màu mới, tiết kiệm 35-40 triệu đồng/ha.
 
Ruộng mướp vụ 2 được gieo trồng trên luống rau màu vụ một vừa mới thu hoạch xong ở huyện Châu Thành. 

 Nông dân huyện Dương Minh Châu chăm sóc ruộng mướp vụ 3.

Nông dân huyện Châu Thành thu hoạch bầu. 


 

 

Đề xuất