“Tỷ phú” nuôi vịt trời đầu tiên ở Tuyên Quang

Hiện nay, gia đình ông Lập nuôi 4.000 con vịt trời lớn, nhỏ và khoảng 3.000 trứng đang ấp. Mặc dù giá vịt trời hiện nay có thấp hơn so với trước, nhưng sau khi trừ chi phí ông vẫn lãi khoảng 40 nghìn đồng/con. Hiện nay, ngoài địa bàn thành phố Tuyên Quang, ông Lập còn xuất bán vịt trời về Hà Nội, Hà Giang, thậm chí luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
 
 Ông Nguyễn Văn Lập cho đàn vịt trời ăn. 

Ông Nguyễn Văn Lập kiểm tra vịt mới nở.

Ông Nguyễn Văn Lập cho đàn vịt ăn. 

Ông Nguyễn Văn Lập chăm sóc đàn vịt con

Ông Nguyễn Văn Lập kiểm tra trứng ấp. 


 

 

Đề xuất