Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Trà Vinh đạt hơn 95%


Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Phòng khám Đa khoa Thiên Ân khám mắt miễn phí cho người dân xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN

Ông Lâm Văn Thu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, Phó ban Chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Trà Vinh cho biết, nhờ tích cực thực hiện nhiều giải pháp nên 3 nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động, nhóm do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng và nhóm tự đóng đều tăng từ 5-15% so với năm trước. Tuy nhiên, có 2 nhóm do ngân sách Nhà nước đóng và nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ giảm đến 11.540 người. Nguyên nhân do một số xã trong tỉnh không còn thuộc danh sách đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên nhiều người trên địa bàn không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng cận nghèo đã thoát nghèo nên không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế.

Năm 2019, tỉnh Trà Vinh cố gắng giữ tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt hơn 95%. Theo đó, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, nhất là các điểm mới đến người dân; củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới nhân viên đại lý thu bảo hiểm y tế để tuyên truyền vận động người dân tham gia.  Cùng với đó, ngành Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư, phát triển, mở rộng cơ sở khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 101 cơ sở y tế (98 cơ sở công lập và 3 cơ sở tư nhân); trong đó, 4 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, 13 cơ sở tuyến huyện, 84 cơ sở tuyến xã. Trong năm, hơn 2,4 triệu lượt người trong tỉnh đăng ký khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, với tổng chi phí hơn 994 tỷ đồng; tăng gần 180.000 lượt người khám, số tiền khám tăng gần 70 tỷ đồng so với năm trước.

Thanh Hòa


Đề xuất