Tuyên Quang xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo

Ngày 21/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Tuyen Quang xoa nha o tam, dot nat cho ho ngheo hinh anh 1Đại diện Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao biểu trưng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện Đề án. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo trong danh sách theo Đề án. Theo đó, hộ gia đình được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở phải là hộ nghèo, theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, có trong danh sách hộ nghèo theo Quyết định phê duyệt của UBND cấp xã và là hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát tại thời điểm thực hiện hỗ trợ; tự nguyện tham gia sửa chữa và làm mới nhà ở theo Đề án.

Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án trên 167 tỷ đồng; đối với hộ nghèo làm mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ; hộ nghèo sửa chữa nhà ở được hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ. Tỉnh thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực và hỗ trợ để từ đó giúp hộ nghèo nhận thức được bản thân cần nỗ lực, tự xây dựng nhà ở cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương. Từ đó khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo.

Tuyen Quang xoa nha o tam, dot nat cho ho ngheo hinh anh 2Tập đoàn Vingroup trao biểu trưng ủng hộ thực hiện Đề án. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Việc xây dựng Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của tỉnh, giải quyết cơ bản tình trạng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-2,5% giai đoạn 2020-2025, thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang có gần 5.700 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 156 tỷ đồng.

Quang Cường

Tin liên quan


Đề xuất