Tuyên Quang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp thế mạnh

Hợp tác xã chè búp Ngân Sơn, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương có hơn 20 ha trồng chè theo tiêu chuẩn VietGap, mỗi năm chế biến 150 tấn chè búp tươi. Năm 2018, HTX đăng ký sản phẩm chè búp là sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Thu hoạc chè nguyên liệu ở Hợp tác xã chè búp Ngân Sơn, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Sơ chế chè búp tại một hộ xã viên ở Hợp tác xã chè búp Ngân Sơn, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Vũ Sinh - TTXVN


Đề xuất