Tuyên Quang: Tuyên dương 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019

Tại Liên hoan, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho 50 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Đây là những cá nhân có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, đạt thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tăng năng suất lao động; sản xuất, làm kinh tế giỏi; đi đầu trong cải cách hành chính, đảm nhận thực hiện các đề tài, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác; thi đua học tập tốt, tích cực nghiên cứu khoa học, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện; các chiến sĩ trẻ ngày đêm bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phong phú, đa dạng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên như phối hợp tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác–Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ánh sáng soi đường; tọa đàm “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”…

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện, tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung các chuyên đề hằng năm, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt.
Quang Cường
 

Đề xuất