Tuyên Quang tập trung giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững, đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Tỉnh Tuyên Quang đang tập trung giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tuyen Quang tap trung giai ngan von Chuong trinh muc tieu quoc gia vung dong bao dan toc thieu so va mien nui hinh anh 1Cầu treo Vàng On, thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi. Ảnh: Quang Cường

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban Dân tộc. Thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban kịp thời tham mưu ban hành: Kế hoạch, Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời chủ động ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, triển khai chương trình; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; công tác lập, thẩm định, phân bổ nguồn vốn cơ bản kịp thời, đúng quy định; tuân thủ nghiêm túc tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ vốn; tập trung ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn nhất, vào những nội dung cấp thiết nhất.

Tuyen Quang tap trung giai ngan von Chuong trinh muc tieu quoc gia vung dong bao dan toc thieu so va mien nui hinh anh 2Từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách, người dân xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đã đầu tư chăn nuôi dê phát triển kinh tế hộ gia đình. Ảnh: Quang Cường

Việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc tại cơ sở về cơ bản đúng đối tượng, đúng địa bàn, đúng nội dung và định mức. Hiệu quả từ việc triển khai các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, vướng mắc như nguồn vốn giải ngân chậm, đến 30-6 giải ngân nguồn vốn của năm 2022 và 2023 mới đạt trên 17,7%; việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án ở cơ sở có nội dung còn lúng túng; một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm, chủ động trong đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.

Tuyen Quang tap trung giai ngan von Chuong trinh muc tieu quoc gia vung dong bao dan toc thieu so va mien nui hinh anh 3Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Trung Minh đã được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ảnh: Quang Cường

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, 6 tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện cho cán bộ công chức cơ quan làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Ban tiếp tục chủ động tham mưu với UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước giao năm 2022, 2023 đối với các nội dung của từng dự án. Trong đó, tập trung thực hiện giải ngân đối với các dự án, tiểu dự án không còn vướng mắc về cơ chế, đồng thời thực hiện rà soát đối với các nội dung khó có khả năng giải ngân, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kịp thời kế hoạch thực hiện và các công tác khác.

Quang Cường

Tin liên quan

Xã miền núi Minh Khương vượt khó xây dựng nông thôn mới

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, xã Minh Khương (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) đã có sự đổi thay rõ rệt. Từ địa phương đặc biệt khó khăn, với những hạn chế đặc thù của xã miền núi, đến nay, Minh Khương đã vươn mình, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ngày càng nâng lên.


Tuyên Quang chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thuộc các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đang được xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, qua đó giúp đồng bào có thêm động lực và điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.


Đảm bảo các nội dung hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sát với thực tiễn

Chiều 26/6, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030". Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội thảo.Đề xuất