Tuyên Quang phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững

Nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng giá trị hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời, hình thành chuỗi giá trị sản xuất thủy sản, đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, góp phần xây dựng nông thôn mới, tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Tuyen Quang phat trien nuoi trong thuy san ben vung hinh anh 1Một trong bè nuôi cá lồng đặc sản trên sông Lô ở phường Nông Tiến (thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào một số giải pháp chủ yếu như thu hút các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất giống thủy sản theo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn dịch bệnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất giống thủy sản đã được đầu tư; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống các loài cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao bằng phương pháp sinh sản nhân tạo như cá chiên, lăng chấm, rầm xanh... để đáp ứng nhu cầu con giống cho các tổ chức, hộ nuôi trông thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh chủ động phát triển các loài thủy sản có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể, đối với cá đặc sản (cá lăng chấm, cá chiên) chú trọng phát triển vùng nuôi lồng bè tập trung ở nhưng nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện xây dựng và triển khai các mô hình nuôi cá đặc sản theo hướng đảm bảo vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Mặt khác, khuyến khích các tổ chức cá nhân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, GlobalGAP, hoặc các tiêu chuẩn khác) trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất có kiểm soát, bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường với số lượng lớn, ổn đinh. Đối với các loài thủy sản truyền thống đẩy mạnh nuôi thâm canh, bán thâm canh…

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nuôi trồng thủy sản.

Ưu tiên đầu tư từ ngân sách tỉnh cho việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất thủy sản, hình thành các khu nuôi thủy sản tập trung theo hình thức nuôi công nghiệp, gắn với chế biến, tiêu thụ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong phát triển thị trường và nuôi trồng thủy sản; thực hiện quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, nuôi lồng bè và các vùng nuôi có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh...

Đặc biệt, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.079 ha; số lồng nuôi cá 2.728 lồng (số lượng lồng nuôi cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao trên sông, hồ thủy điện đạt trên 50%); tổng sản lượng thủy sản đạt 14.200 tấn/năm (trong số đó cá đặc sản, cá có giá trị kinh tế cao 2.683 tấn/năm, cá truyền thống 11.517 tấn/năm). Toàn tỉnh sản xuất, ương dưỡng dịch vụ được hơn 102 triệu con cá truyền thống; hơn 2,1 triệu con cá giống đặc sản.

Đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt 18.123 tấn/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 5%/năm.Chủ động sản xuất, cung ứng trên 70% giống thủy sản các loại; cải thiện chất lượng con giống các loài cá đặc sản, cá chủ lực; trong đó, 100% đối tượng cá đặc sản là giống chất lượng cao, sạch bệnh.

Tuyên Quang có mạng lưới sông, suối khá dày đặc và phân bố tương đối đều tại các huyện, thành phố, với trên 12.000 ha mặt nước có khả năng nuôi thủy sản; trong đó, có trên 8.000 ha mặt nước hồ thủy điện. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.255 lồng cá; trong đó, trên hồ thủy điện 1.700 lồng, trên sông 555 lồng, tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt 10.663 tấn.

Vũ Quang

Tin liên quan

Tuyên Quang phát triển nuôi cá lồng trên sông, hồ

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, toàn tỉnh hiện có hơn 12.450 ha mặt nước có tiềm năng nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng đẩy mạnh nghề nuôi cá lồng trên sông, hồ, qua đó, đã giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.Đề xuất