Tuyên Quang phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Ngày 16/9, tại Tuyên Quang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang tổ chức Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cuộc phát động có sự tham gia của trên 200 đại biểu đại diện các sở, ngành, các tổ chức hội, các huyện thành phố và cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tuyen Quang phat dong dot thi dua dac biet chao mung Dai hoi dai bieu Mat tran To quoc Viet Nam cac cap hinh anh 1Bà Tăng Thị Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Thu Huyền

Với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, từng tổ chức thành viên và có sự tham gia của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang phát động đợt thi đua đợt thi đua đặc biệt tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động đại hội Đảng các cấp; Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp,...

Tuyen Quang phat dong dot thi dua dac biet chao mung Dai hoi dai bieu Mat tran To quoc Viet Nam cac cap hinh anh 2Các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang đã ký giao ước thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Thu Huyền

Phát biểu phát động đợt thi đua đặc biệt, bà Tăng Thị Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và từng tổ chức thành viên. Kết quả phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng đợt thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tuyen Quang phat dong dot thi dua dac biet chao mung Dai hoi dai bieu Mat tran To quoc Viet Nam cac cap hinh anh 3Các đại biểu dự lễ phát động. Ảnh: Thu Huyền

Tại lễ phát động, các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố của tỉnh Tuyên Quang đã ký giao ước thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thu Huyền

Tin liên quan

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:Đề xuất