Tuyên Quang hoàn thành Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Với kết quả trên, tháng 1/2015, tỉnh Tuyên Quang đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi . Đây cũng là một trong số it những địa phương miền núi hoàn thành đúng lộ trình Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên trường Mầm non Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang hướng dẫn trẻ rửa rtay trước khi ăn. Ảnh: Qúy Trung- TTXVN

 

Giờ học múa của trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường Mầm non Phan Thiết- thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Qúy Trung- TTXVN

 

Giờ hoạt động góc của trẻ lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường Mầm non mầm non Phan Thiết- thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Qúy Trung- TTXVN

Giờ ăn trưa của trẻ lớp mẫu giáo 5  tuổi, trường Mầm non Phan Thiết- thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Qúy Trung- TTXVN

 


Đề xuất