Tuyên Quang: Đường xuống cấp không đảm bảo an toàn giao thông

Việc con đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi trong khi mật độ người và phương tiên giao thông qua lại rất cao nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.
 
 Một đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

 

 Một đoạn đường bị xuống cấp nghiêm trọng

 

"Ổ voi", "ổ gà" xuất hiện ngày một nhiều trên đường ĐT 186.

 

"Ổ voi", "ổ gà" xuất hiện ngày một nhiều trên đường ĐT 186.

 

Đoạn đường "huyết mạch" bị xuống cấp nghiêm trọng.

 Đề xuất