Tuyên Quang: Cầu treo đứt cáp ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của học sinh và người dân

 Mặt cầu treo Bình Yên bị thủng và xuống cấp. 

Cầu treo Bình Yên bị đứt cáp treo nên người dân không thể đi lại được. 

 Cầu treo Bình Yên bị đứt cáp treo nên người dân không thể đi lại 

Người dân xã Bình Yên và Minh Thanh phải qua sông Phó Đáy bằng bè mảng không an toàn. 

Các em học sinh qua sông bằng bè mảng

Những chiếc bè mong manh không hề an toàn cho tính mạng người dân qua đây


 


Đề xuất