Tuyên Quang bố trí, sắp xếp ổn định chỗ ở cho gần 2.000 hộ dân

Nhằm bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, sạt lở đất, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản do thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường, củng cố an ninh quốc phòng… tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết: Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tuyên Quang sẽ bố trí ổn định nơi ở cho 1.959 hộ, trong đó tập trung 311 hộ, xen ghép 694 hộ, dự án dự kiến mở mới thực hiện giai đoạn 2021-2025 cho 954 hộ (ở tập trung), với tổng kinh phí thực hiện trên 872 tỷ đồng.

Theo đó, trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do và rừng đặc dụng đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt, Sở sẽ rà soát, lập kế hoạch chi tiết, đề nghị sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư bố trí dân cư tập trung; xây dựng phương án bố trí dân cư xen ghép để tổ chức thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Cùng với đó, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên, nơi có nguy cơ cao về thiên tai phải bố trí thực hiện trước; xây dựng phương án và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai... Sở cũng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của từng địa phương.

Các xã, phường nhận hộ dân đến ở xen ghép hỗ trợ di chuyển 20 triệu đồng/hộ và hỗ trợ cộng đồng 50 triệu đồng/hộ để thực hiện các nội dung như: Điều chỉnh đất ở, đất sản xuất để giao cho những hộ mới đến, xây dựng mới hoặc nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu...

Ngoài ra, hộ dân được bố trí, sắp xếp lại chỗ ở sẽ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ các quỹ như: Quỹ hỗ trợ Phát triển sản xuất, Quỹ hỗ trợ Quốc gia về việc làm, Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân… từ đó tạo điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế bền vững.

Giai đoạn 2015-2020, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Tuyên Quang đã di dời 553 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm bằng hình thức xen ghép và ổn định tại chỗ. Các hộ được sắp xếp, di chuyển đến nơi ở mới đều đã ổn định đời sống và sản xuất. Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ vừa qua không trên địa bàn có thiệt hại về người đối với những hộ ở vùng nguy hiểm đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Vũ Quang Đán

Tin liên quan

Đổi mới, sáng tạo, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương… thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ bản đạt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuyên Quang hôm nay đang vững bước trên con đường phát triển.


Tuyên Quang khẩn trương di dời 106 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Thực hiện Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư 2 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp ổn định cho 106 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm khẩn cấp đến nơi ở mới đảm bảo an toàn hơn.Đề xuất