Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith (Bun-nhăng Vo-la-chít) và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 25 đến ngày 27/4/2016. 

Sáng 26/4/2016, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình nổi bật mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng và hiệu quả; đồng thời, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. 

2. Tự hào trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà mỗi Đảng, mỗi nước đã đạt được trong công cuộc Đổi Mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vui mừng trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và Lào tin tưởng vững chắc rằng, sự nghiệp cách mạng của hai Đảng và nhân dân hai nước, cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ không ngừng phát triển lên tầm cao mới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo Việt Nam chân thành chúc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith chân thành chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. 

3. Hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Keysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản), Chủ tịch Souphanouvong (Xu-pha-nu-vông) kính yêu gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng của nhân dân mỗi nước, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; cam kết cùng nhau nỗ lực không ngừng vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này. 

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thỏa đáng tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào với thông lệ quốc tế, dành ưu tiên, ưu đãi cho nhau, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. 

4. Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên và dưới nhiều hình thức giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban Đảng, các bộ, ngành, các cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước; đi sâu trao đổi lý luận - thực tiễn, kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước và phát triển đất nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào năm 2017; phối hợp xây dựng các công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ở mỗi nước. 

5. Hai bên nhất trí mở rộng và tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước; đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, nhấn mạnh thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng cơ sở giao thông và năng lượng; kiện toàn và đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác song phương; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân của nhau sinh sống, làm việc và học tập tại mỗi nước, phù hợp với qui định pháp luật của mỗi nước; thực hiện có hiệu quả Hiệp định về lao động; phối hợp chặt chẽ trong quản lý công dân của nhau ở mỗi nước. 

6. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ trong phòng chống, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục nỗ lực phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; phối hợp hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai thực hiện tốt Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới, Hiệp định về Qui chế quản lý biên giới và cửa khẩu ký ngày 16-3-2016. 

7. Hai bên đã trao đổi sâu rộng và nhất trí về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hiệp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng; tiếp tục góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh; tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam ủng hộ tích cực và toàn diện đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Lào. 

Hai bên hoan nghênh kết quả Hội nghị cấp cao lần thứ nhất về hợp tác Lan Thương - Mê Công; trên cơ sở tiếp tục thực hiện Thỏa thuận giữa hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức trong việc quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông Mê Công; cùng Campuchia thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác tại khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam. 

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; cùng các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

8. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân; mời các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời, thời gian cụ thể của các chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao./. 


Đề xuất