Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay bảo vệ môi trường biển

Diễu hành bằng xe đạp, tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường tại huyện đảo Phú Quý.

 

 Trao tặng bản nội quy tuyên truyền giữ gìn vệ sinh bãi biển, đĩa CD và sách viết về Quê hương Bình Thuận cho huyện Đoàn Phú Quý. 

 

 Trao tặng trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại đảo Phú Quý. 

 

Các bạn đoàn viên tham gia làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Triều Dương. 

 

Gắn biển giữ vệ sinh môi trường tại bãi biển Triều Dương. 

 

 Các đoàn viên tham gia làm vệ sinh môi trường tại bãi biển Triều Dương.

 

 Đề xuất