Tuổi trẻ Bạc Liêu góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử

Việc triển khai được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1  từ 2017 – 12/2019, giai đoạn 2 từ 1/2020 – 12/2022. Theo đó, dự kiến 100% đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn phối hợp thành lập và duy trì hoạt động một câu lạc bộ Đờn ca tài tử; 90% đoàn viên thanh niên trong tỉnh biết hát bài Dạ cổ hoài lang, hát được ít nhất một câu vọng cổ. 
 
Để thực hiện mục tiêu này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương, Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về giá trị văn hóa độc đáo nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân. Các cấp bộ đoàn dành thời gian ít nhất một buổi một tháng để đoàn viên, thanh thiếu nhi đơn vị luyện tập hát vọng cổ, khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia sáng tác lời mới 20 bài bản cổ và sáng tác vọng cổ với các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ…; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi tìm hiểu về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, thi ca Vọng cổ… trong đoàn viên, thanh thiếu nhi từng đơn vị. 

Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng khẳng định, các hoạt động này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, quần chúng nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền loại hình này. Thông qua các hoạt động cũng từng bước hình thành, phát triển mạnh mẽ phong trào Đờn ca tài tử trong đoàn viên tại các địa phương, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của thanh niên, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. 
Nhật Bình

Đề xuất