Tưng bừng Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Chào mừng 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), chiều 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban tổ chức Tuần Đại Đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 đã tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc.

Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 1Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm

Tới dự và chung vui cùng đồng bào có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương; đồng bào đến với Làng tham dự Tuần Đại Đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022.

Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 2Phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tâm

“Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc” nằm trong Tuần Đại Đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022, là hoạt động thiết thực chào mừng 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Ngày hội có sự tham gia của trên 200 người thuộc 17 cộng đồng dân tộc ở 13 tỉnh, đại diện cho các gia đình, người uy tín, chức sắc tôn giáo, tri thức, con em các dân tộc thiểu số trên cả nước. Với các hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền, dân ca, dân vũ, giới thiệu nghề truyền thống, tái hiện một số lễ hội đặc sắc... đã mang lại bầu không khí vui tươi, đoàn kết, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc.

Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 3Quang cảnh Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Ảnh: Hoàng Tâm

Phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định, đại đoàn kết là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng ta luôn xác định đoàn kết là giá trị cốt lõi, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam…

Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 4
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 5
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 6
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 7Bà con đồng bào các dân tộc thiểu số phát biểu cảm nhận khi vinh dự được tham dự Ngày hội. Ảnh: Hoàng Tâm

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025”, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức xã hội, phát huy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho các giá trị văn hóa tốt đẹp thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 8
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 9
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 10Các đại biểu chung vui Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 với đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Tâm
Tung bung Ngay hoi Dai Doan ket toan dan toc nam 2022 hinh anh 11Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng quà cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoàng Tâm

Đại diện đồng bào các dân tộc tham dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương những năm qua đã có nhiều chính sách quan tâm thiết thực để cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước ngày càng ổn định và phát triển. Các đại biểu cũng thể hiện niềm vui mừng và vinh dự được tham gia Ngày hội; được học hỏi, giao lưu và kết thân cùng đồng bào các dân tộc anh em trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

Tin liên quan

Gặp mặt nghệ nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc

Chiều ngày 18/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương khu vực phía Bắc tổ chức Hội nghị “Gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc năm 2022”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đồng chủ trì Hội nghị.


Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 23/11/2022

Từ ngày 18 đến 23/11/2022, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.Đề xuất