Tưng bừng Lễ hội ánh sáng Diwali

Pháo hoa lung linh trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Amritsar, Ấn Độ.
Ảnh: AFP/ TTXVN

 
Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Amritsar, Ấn Độ, ngày 27/10/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
 
Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Người dân tham gia lễ hội ánh sáng Diwali tại Colombo, Sri Lanka, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Người dân thắp đèn dầu bên bờ sông Sarayu ở Ayodhya, Ấn Độ, trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, ngày 26/10/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN
 
Người dân đốt pháo hoa trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Người dân thả đèn trời trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Trẻ em đốt pháo hoa trong lễ hội ánh sáng Diwali tại Dhaka, Bangladesh, ngày 27/10/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

TTXVN phát


Đề xuất