Tu Mơ Rông - địa phương cuối cùng trong cả nước khai giảng năm học mới

 Quang cảnh Lễ Khai giảng năm học mới ở trường Tiểu học bán trú Ngọc Lây (xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum). Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Năm học 2019-2020, toàn huyện Tu Mơ Rông có 34 trường, trong đó có 11 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 12 trường Trung học cơ sở với khoảng gần 7.700 học sinh từ bậc mầm non đến Trung học cơ sở được chia thành 345 lớp ở cả 3 bậc học.

Lễ Khai giảng năm học mới ở trường Tiểu học bán trú Ngọc Lây (xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông). Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Năm học này, dù đã đầu tư nhiều kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ năm học nhưng toàn huyện vẫn còn 10 phòng tạm, nhờ (mầm non có 5 phòng, tiểu học 5 phòng); còn hơn 100 công trình vệ sinh tạm (mầm non có 47 công trình, tiểu học 33 công trình và Trung học cơ sở có 21 công trình) và có 41 trường, điểm trường không có nước sinh hoạt phải mượn nhờ người dân. 

Học sinh lở làng Tu đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.
Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn ngành giáo dục và đào tạo huyện Tu Mơ Rông đang cố gắng khắc phục khó khăn quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn giai đoạn 2016-2020”; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục ở địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2019-2020.

Quang Thái

Đề xuất