Tứ giác Long Xuyên - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Sau  30  năm  đổi  mới (1986  -  2016),  từ  một vùng đất phèn, mặn, sản xuất  nông  nghiệp  kém phát  triển,  nhờ  sự  đầu tư  của  Nhà  nước,  kinh tế  vùng  Tứ  giác  Long Xuyên đã có sự chuyển biến  mạnh  mẽ. Diện tích đất màu mỡ ngày càng  tăng;  sản  lượng lúa  toàn  vùng  từ  chỗ chỉ  đạt  600.000  tấn/năm  thì  những  năm gần đây đạt khoảng 5 triệu tấn/năm. 
 
Cánh đồng lúa chờ thu hoạch tại huyện Thốt nốt (Cần Thơ)

Ngoài  lúa  gạo,  sản xuất  thủy  sản  cũng trở thành lợi thế cạnh tranh  của  vùng  Tứ giác  Long  Xuyên  với sản  lượng  tăng  mạnh qua các năm, góp phần chuyển  dịch  cơ  cấu nông  nghiệp  và  nâng cao đời sống người dân nói  chung,  đồng  bào Khmer ở vùng Tứ giác Long Xuyên nói riêng.

Chế biến gạo xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lương thực Thoại sơn (An Giang) 

Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty cổ phần rau quả An Giang

Nghiên cứu các giống lúa mới theo hướng "năng suất và chất lượng" ở Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (An Giang)

Dây chuyền chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩungô quyền, huyện Châu Thành (Kiên Giang) 

Lĩnh vực chế biến thủy sản thu hút hàng chục nghìn lao động ở vùng Tứ giác Long Xuyên

Dứa là loại quả đã và đang giúp người nông dân ở vùng Tứ giác Long Xuyên làm giàu

Sản lượng lúa ở vùng Tứ giác Long Xuyên những năm gần đây đạt khoảng 5 triệu tấn/năm

Chế biến gạo xuất khẩu là một trong những thế mạnh của vùng Tứ giác Long Xuyên
 


 

Đề xuất