Từ 15/7, giám sát hành trình đối với xe taxi, rơ-moóc

Từ ngày 15/7, xe taxi, xe đầu kéo rơ-moóc phải lắp thiết bị giám sát hành trình. (Ảnh minh họa- TTXVN)

Theo quy định tại Nghị định 86/NĐ-CP, trước ngày 1/7/2015, xe taxi, xe đầu kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị này phải đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và hoạt động liên tục trong thời gian xe tham gia giao thông. Thời gian truyền dữ liệu của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi, xe đầu kéo rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu từ ngày 15/7/2015 ./. 

Đề xuất