Từ 13/8, bắt đầu thu phí Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận

Trước đó, ngày 8/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600 Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ trại trạm thu phí này từ ngày Bộ Giao thông Vận tải cho phép thu phí đến hết ngày 31/12/2015 như sau: Đối với xe dưới 12 ghế ngồi: 20.000đ/vé lượt, 600.000đ/vé tháng, 1,62 triệu đồng/quý. Đối với xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn: 30.000đ/vé lượt, 900.000đ/vé tháng, 2,43 triệu đồng/quý. 

Ảnh minh họa- TTXVN

Đối với xe tải từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn: 44.000 đ/vé lượt, 1,32 triệu đồng/vé tháng, 3,56 triệu đồng/vé quý. Đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 fit: 80.000đ/vé lượt, 2,4 triệu đồng/vé tháng, 6,48 triệu đồng/vé quý và đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit: 160.000 đ/vé lượt, 4,8 triệu đồng/vé tháng, 12,96 triệu đồng/vé quý. 

Từ ngày 1/1/2016 trở đi, biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại tạm thu phí Km1661+600, Quốc lộ 1 tỉnh Bình Thuận được quy định trong Thông tư 86/2015 của Bộ Tài chính điều chỉnh như sau: mức thu thấp nhất đối với xe dưới 12 ghế ngồi: 35.000đ/vé lượt, 1,05 triệu đồng/vé tháng, 2,835 triệu đồng/vé quý và mức thu cao nhất đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 fit: 200.000 đ/vé lượt, 6 triệu đồng/vé tháng, 16,2 triệu đồng/vé quý./. 

 
 

Đề xuất