TTXVN và Hội LHPNVN ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017–2022

 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN ký kết Chương trình phối họp hoạt động giữa hai đơn vị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

TTXVN


Đề xuất